BỘ GTVT ĐÔN ĐỐC VIỆC LẮP ĐẶT CAMERA HÀNH TRÌNH TRÊN XE KINH DOANH VẬN TẢI

     Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Văn bản số 12234/BGTVT-VT gửi Bộ Công an; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera hành trình trên ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

BỘ GTVT ĐÔN ĐỐC VIỆC LẮP ĐẶT CAMERA HÀNH TRÌNH TRÊN XE KINH DOANH VẬN TẢI

      Trước đó, Bộ GTVT đã có 2 văn bản đôn đốc, triển khai thực Nghị quyết số 66/NQ-CP; Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB VN) cũng đã có nhiều văn bản gửi Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera hành trình theo lộ trình tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và định kỳ báo cáo hằng tháng về TCĐB VN để theo dõi tổng hợp.

     Nhưng theo kết quả tổng hợp của TCĐB VN đến hết ngày 11/11/2021, tổng số phương tiện đã lắp đặt camera hành trình25.020 xe trên tổng số 208.128 xe thuộc đối tượng phải lắp đặt camera hành trình, đạt tỉ lệ 12,02%.

BỘ GTVT ĐÔN ĐỐC VIỆC LẮP ĐẶT CAMERA HÀNH TRÌNH TRÊN XE KINH DOANH VẬN TẢI

Tỉ lệ phương tiện lắp đặt camera hành trình trên cả nước

      Như vậy, tính đến nay số lượng phương tiện đã lắp đặt camera hành trình chiếm tỉ lệ rất thấp so với tổng số phương tiện thuộc diện phải lắp camera hành trình theo quy định.

     Chính vì vậy, để tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66/NQ-CP, Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, trong quá trình cấp mới biển số đối với xe kinh doanh vận tải, tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở chủ phương tiện lưu ý thực hiện đúng quy định đã được nêu tại mục 6 Nghị quyết số 66/NQ-CP.

BỘ GTVT ĐÔN ĐỐC VIỆC LẮP ĐẶT CAMERA HÀNH TRÌNH TRÊN XE KINH DOANH VẬN TẢI

Hình ảnh từ camera hành trình VCS cam-03

      Đồng thời, Bộ GTVT cũng yêu cầu các Sở GTVT đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 66/NQ-CP đến các đơn vị kinh doanh vận tải để biết và thực hiện đúng quy định; rà soát, thống kê số liệu phương tiện của từng đơn vị kinh doanh vận tải thuộc đối tượng quy định Nghị định số 10/2020/NĐ-CP để kịp thời đôn đốc thực hiện. Kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định và thời gian đã được quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP đối với các phương tiện, đơn vị vi phạm.

 

TAG: Camera hành trình, Camera hành trình ô tôCamera hành trình trên ô tôCamera hành trình xe tảiCamera hành trình xe buýtCamera hành trình xe kháchCamera hành trình xe containerCamera hành trình VCS Cam-01Camera hành trình Nghị định 10Camera Nghị định 10Nghị định 10, VCS CAM-01vcs cam-01TT12/2020/BGTVTNĐ10/2020Thông tư 12/202Nghị định 10/2020.

Hữu Tám