Thiết bị giám sát hành trình H7

Thiết bị hợp chuẩn, hợp quy số 22/SXLR/2017/TCĐBVN của Bộ GTVT theo QCVN 31:2014/BGTVT Quản lý đội xe khoa học, hợp lý. Giám sát hành trình xe từ xa. Hỗ trợ tích hợp camera chụp ảnh, cảm biến nhiên liệu, cảm biến nhiệt.

 


QUẢN LÝ HÀNH TRÌNH

+ Xem trạng thái của xe với thời gian thực.

+ Xem lại lộ trình của xe trong ngày/ tuần/ tháng.

+ Tổng quãng đường di chuyển của xe.

+ Vận tốc trung bình của xe.

+ Hiệu suất hoạt động của xe.

QUẢN LÝ HÌNH ẢNH TRÊN XE 

+ Xem hình ảnh tình trạng trên xe (hành khách, hàng hóa…)

+Giám sát chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách … 

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI XE

+ Vị trí hiện tại của xe.

+ Tốc độ hiện tại của xe.

+ Theo dõi nhiệt độ thùng hàng.

+ Theo dõi nhiên liệu.

QUẢN LÝ TÀI XẾ

+ Tên lái xe, số GPLX.

+ Thời gian lái xe của tài xế.

CHỨNG NHẬN

+ Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QC31:2014/BGTVT của bộ Giao Thông Vận Tải.

+ Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QVCN 12:2015/BTTTT của bộ Thông Tin Truyền Thông.